Anmälan

2 mars 2023 14:00-16:30Transcendent Group, Göteborg

Den 2 mars arrangeras ett eftermiddagsseminarium i Göteborg 14:00-16:30 för en detaljerad genomgång och diskussion. På agendan står:

  1. Uppdaterade regelverk och nya riktlinjer

Nya riktlinjerna från Europeiska Bankmyndigheten – vad innebär det och vad har svenska banker att förhålla sig till?

Det blir obligatoriskt för bankens styrelse att inrätta en ny roll, en så kallad ”AML/CTF- compliance officer”. 80–90 procent av det ansvar som i dag ligger på den utsett ansvariga i ledningsgruppen kommer i stället att hamna på compliancefunktioner. Hur ser beredskapen ut och vilka eventuella förändringar har styrelsen och verksamheten att förhålla sig till?

  1. Ändamålsenlighet och avkastning på AML-arbetet

Fortfarande gäller att endast 1 procent av penningtvätten stoppas. Samtidigt ökar bedrägerier och omfattande organiserad kriminalitet i hela Sverige där företag används som brottsverktyg. Skuggekonomin i Sverige utgör ca 20% av BNP (IMF 2016).

FCG har ledande expertis inom riskbedömning och systemutveckling och har gjort beräkningar på kostnaderna för falskalarm (false positives). Optimering och effektivisering är högt på agendan, och frågan är hur KYC-processen och transaktionsmonitorering förbättras för att ge bättre avkastning på AML-arbetet. En diskussion med fokus på modellvalidering och bättre utvecklade scenarier. 

Seminariet leds av: 

Ronny Gustavsson, Chef för Financial Crime Prevention på FCG, med ett förflutet på Finansinspektionen och som Head of financial crime prevention på Skandiabanken.

Louise Brown, Director FCG Financial Crime Prevention, antikorruptions- och compliancerevisor, tidigare ordförande i Transparency International och Integrity Compliance Monitor hos Världsbanken.

Anmälan

Organized by

FCG